GARANTIA CONTRACTUALA

Autovehiculele Fiat Professional beneficiază de garanţie conform carnetului de garanţie, începând cu data livrării acestora (data de început garanție din Carnetul de Garanţie), garanţie acordată de către producător prin intermediul importatorului, pentru defectele de fabricaţie sau de material.

Această garanţie constă în obligaţia producătorului de a schimba sau de a recondiţiona prin reparaţie piesele ce prezintă defecte de fabricaţie sau de material, cu piese de schimb originale FIAT. Reclamarea oricăror defecte se va face obligatoriu unui concesionar autorizat FIAT, acesta fiind singurul abilitat de către producător în ceea ce priveşte acordarea garanţiei

Unitățile reparatoare autorizate Fiat Professional sunt dotate şi instruite pentru a întreprinde gratuit pentru dumneavoastră următoarele lucrări de reparaţie în mod profesionist, conform normelor de garanţie ale producătorului:

  • repararea sau schimbarea piesei avariate;
  •  manopera aferentă înlocuirii sau reparării piesei respective;
  • punerea la dispoziţie a materialelor consumabile necesare realizării reparaţiilor în garanţie.

Perioada de garanţie pentru modelele Fiat Professional începe de la data livrării autovehiculului (data de început garanție din Carnetul de Garanţie) cu următoarele specificații: 4 ani sau 250.000km, oricare condiție survine prima, în termenii carnetului de garanție.

În primii 2 ani, autoutilitarele beneficiază de garanție fără limită de kilometrii în termenii carnetului de garanție.

TRANSFER PROPRIETATE GARANȚIE

În caz de revânzare a autovehiculului, cumpărătorii ulteriori vor beneficia de garanţie până la data sa de expirare, sub rezerva îndeplinirii de către fiecare proprietar a cerinţelor de aplicare a garanţiei şi a completării de către un concesionar autorizat a unuia din formularele specifice din carnetul de garanție

GARANŢIA PENTRU DEFECTELE DE VOPSIRE

Pentru defectele de vopsire la părţile exterioare ale caroseriei se oferă, prin concesionarii autorizați FIAT, o garanţie de 2 ani, începând cu data livrării autovehiculului (data de început garanție din Carnetul de Garanţie) în termenii carnetului de garanție.

GARANŢIA ÎMPOTRIVA CORODĂRII DIN INTERIOR CĂTRE EXTERIOR

Elementele caroseriei autovehiculului sunt garantate împotriva corodării, atât timp cât aceasta are loc din interior către exterior.

Garanţia împotriva corodării din interior către exterior constă în repararea şi/sau schimbarea unui element original al caroseriei corodat şi este valabilă pe o perioadă de 7 ani, începând cu data livrării autovehiculului  în termenii carnetului de garanție.

Soliciți informații? Scrie-ne